PDA

View Full Version : Yurivn Feeling 1. [Seto-san] Bài cảm nhận về Katja — Seikon no quasar
 2. [adachi116] Bài cảm nhận về Hagino Senkouji (Ekaril) - anime Blue Drop
 3. [Seto-san] Bài cảm nhận về tình yêu giữa Katja và Hana
 4. [adachi116] Cảm nhận về tình yêu của Chikane và Himeko
 5. [michi_michi] Bài cảm nhận về "Karasuma Megumi" - I Love You (oneshort)
 6. [seishirou sakurazaki]Cảm nhận về Girlfriends
 7. [superdj93] Bài cảm nhận về Tomoyo
 8. [Scorpio] Bài cảm nhận về Minamoto Chikaru
 9. [Gin]Bài cảm nhận về Minamoto Chikaru - Strawberry Panic!
 10. Bỏ phiếu bình chọn cho Yurivn Feeling
 11. Trao giải YURIVN FEELING