PDA

View Full Version : Nhạc Yuri - Girls love 1. Khác Dò hư lăng phần trung, hạ (Kịch truyền thanh)
 2. Khác Ban Mã Tuyến trọn bộ 9 tập (Kịch truyền thanh)
 3. Khác Ngự tỷ giang hồ (Kịch truyền thanh)
 4. Khác Hi! Kiểm soát quan đại nhân! - Tập 1
 5. Khác Ái tại Interview
 6. Khác Titan Arum Thượng + Hạ (Hoàn)
 7. Khác Tân Nữ Phò Mã - Faith (Trọn bộ)
 8. Khác Mặt trời mọc đông phương - Dịch Bạch Thủ
 9. Khác Thục nữ thời đại - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
 10. Khác Rơi vào vực sâu - Nguyên sang Bách Hợp (Hoàn)
 11. Khác Mèo - Nguyên sang Bách Hợp (Hoàn)
 12. Khác Phượng Hoàn Hoa
 13. Khác Tiệm Ly Y Nguyệt (Hoàn)
 14. Anime MV [RAW][Mido] Love Me Like You Do (Ellie Goulding)
 15. Anime MV [RAW][Green Green & Mido] Intoxicated (The Cab)