PDA

View Full Version : Yamanko chap 07Ryk
13-07-13, 22:26
http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0001_zps72c0eed6.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0002_zps67701890.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0003_zps69ebd0e6.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0004_zps6e3a62ea.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0005_zps43256caf.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0006_zps835b0eb1.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0007_zps2db14670.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0008_zpsd39e996b.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0009_zpscacde3ac.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0010_zps48e7492e.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0011_zps225c17c1.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0012_zpscdf5019a.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0013_zpsa68a565e.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0014_zps607c2877.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0015_zps57096d0e.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0016_zpsb7181f0a.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0017_zps27300d95.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0018_zps46490e17.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0019_zps069fa112.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0020_zps3bf65e5e.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0021_zps04d85098.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0022_zps77e1eddf.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0023_zps771cc27c.jpg

http://i1105.photobucket.com/albums/h342/vipcodon7/Yamanko/Yamanko%207/page_0024_zpsff086ec3.jpg

Chap trước (http://yurivn.net/showthread.php?p=129994#post129994) <------> Chap sau (http://yurivn.net/showthread.php?t=24408)

Lily_99
11-09-13, 16:38
truyện này hay quá :tt_hihi:
thanks Ruk nha