PDA

View Full Version : Michiwarikusa Monogatari - Vampire After the Doomsday Sence 1Hisaki
09-12-14, 23:18
http://2.bp.blogspot.com/-cP_fKLhCWfQ/VIcIlgwqIZI/AAAAAAAAAbE/T1uZ3WT-sVw/s1600/1.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-cP_fKLhCWfQ/VIcIlgwqIZI/AAAAAAAAAbE/T1uZ3WT-sVw/s1600/1.jpg)

http://4.bp.blogspot.com/-oqf4ITXC2Wo/VIcIp3O-1uI/AAAAAAAAAcc/EBclgxzKeYg/s1600/2.png (http://4.bp.blogspot.com/-oqf4ITXC2Wo/VIcIp3O-1uI/AAAAAAAAAcc/EBclgxzKeYg/s1600/2.png)

http://2.bp.blogspot.com/-YDfzFHnHq1I/VIcIsVSwqAI/AAAAAAAAAc8/tVtWSDljD0s/s1600/3.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-YDfzFHnHq1I/VIcIsVSwqAI/AAAAAAAAAc8/tVtWSDljD0s/s1600/3.jpg)

http://1.bp.blogspot.com/-UepNRBv-Unw/VIcItLhd_yI/AAAAAAAAAdM/rUIzzXd3MxU/s1600/4.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-UepNRBv-Unw/VIcItLhd_yI/AAAAAAAAAdM/rUIzzXd3MxU/s1600/4.jpg)

http://1.bp.blogspot.com/-2JpDZmi3q28/VIcIttZVuHI/AAAAAAAAAdQ/nXQRntR5PkI/s1600/5.png (http://1.bp.blogspot.com/-2JpDZmi3q28/VIcIttZVuHI/AAAAAAAAAdQ/nXQRntR5PkI/s1600/5.png)

http://1.bp.blogspot.com/-H8fUmFA3SyI/VIcItxRJ0FI/AAAAAAAAAdc/9n8bL2rt4Lo/s1600/6.png (http://1.bp.blogspot.com/-H8fUmFA3SyI/VIcItxRJ0FI/AAAAAAAAAdc/9n8bL2rt4Lo/s1600/6.png)

http://3.bp.blogspot.com/-uCxwo5XiCdY/VIcIuXK1QHI/AAAAAAAAAdg/-cTwWCRVkH4/s1600/7.png (http://3.bp.blogspot.com/-uCxwo5XiCdY/VIcIuXK1QHI/AAAAAAAAAdg/-cTwWCRVkH4/s1600/7.png)

http://3.bp.blogspot.com/-paFYKBEu7JY/VIcIuu6X9RI/AAAAAAAAAdk/73yIlx1WJAI/s1600/8.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-paFYKBEu7JY/VIcIuu6X9RI/AAAAAAAAAdk/73yIlx1WJAI/s1600/8.jpg)

http://3.bp.blogspot.com/-No7uEG2kyec/VIcIuwvGEII/AAAAAAAAAdo/MyyBfu9q7Qo/s1600/9.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-No7uEG2kyec/VIcIuwvGEII/AAAAAAAAAdo/MyyBfu9q7Qo/s1600/9.jpg)

http://4.bp.blogspot.com/-zpsCLwqDG0c/VIcIloacBnI/AAAAAAAAAa8/VO9J0lSVbBU/s1600/10.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-zpsCLwqDG0c/VIcIloacBnI/AAAAAAAAAa8/VO9J0lSVbBU/s1600/10.jpg)

http://1.bp.blogspot.com/-7nGDFGWxxfc/VIcIlnjYTeI/AAAAAAAAAbA/_hsqSml0vLo/s1600/11.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-7nGDFGWxxfc/VIcIlnjYTeI/AAAAAAAAAbA/_hsqSml0vLo/s1600/11.jpg)

http://3.bp.blogspot.com/-gwaQKvN5MdU/VIcImgvNVCI/AAAAAAAAAbQ/kuFrzCK5Guc/s1600/12.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-gwaQKvN5MdU/VIcImgvNVCI/AAAAAAAAAbQ/kuFrzCK5Guc/s1600/12.jpg)

http://1.bp.blogspot.com/-LpXBUx0YiY8/VIcIm0YkTfI/AAAAAAAAAbU/ZqUhetHvoDQ/s1600/13.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-LpXBUx0YiY8/VIcIm0YkTfI/AAAAAAAAAbU/ZqUhetHvoDQ/s1600/13.jpg)

http://3.bp.blogspot.com/-X4y3zSCZ49U/VIcInI1oNZI/AAAAAAAAAbY/o8TShdO--EI/s1600/14.png (http://3.bp.blogspot.com/-X4y3zSCZ49U/VIcInI1oNZI/AAAAAAAAAbY/o8TShdO--EI/s1600/14.png)

http://3.bp.blogspot.com/-RT3pMmQML4Y/VIcIngBCaWI/AAAAAAAAAb8/vHpGC4rqT2g/s1600/15.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-RT3pMmQML4Y/VIcIngBCaWI/AAAAAAAAAb8/vHpGC4rqT2g/s1600/15.jpg)

http://3.bp.blogspot.com/-jmqGbT8DPKY/VIcIn-g94NI/AAAAAAAAAbk/Z576D3Tdyck/s1600/16.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-jmqGbT8DPKY/VIcIn-g94NI/AAAAAAAAAbk/Z576D3Tdyck/s1600/16.jpg)

http://2.bp.blogspot.com/-EqYHWGHKPCM/VIcIoGQ6AQI/AAAAAAAAAbs/y25tWfkSwW8/s1600/17.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-EqYHWGHKPCM/VIcIoGQ6AQI/AAAAAAAAAbs/y25tWfkSwW8/s1600/17.jpg)

http://1.bp.blogspot.com/-rLkaqOQbY4w/VIcIozOBSiI/AAAAAAAAAb4/EdYnFEeJo54/s1600/18.png (http://1.bp.blogspot.com/-rLkaqOQbY4w/VIcIozOBSiI/AAAAAAAAAb4/EdYnFEeJo54/s1600/18.png)

http://4.bp.blogspot.com/-zy6swrdWwsc/VIcIpfF93_I/AAAAAAAAAcA/x38k0CVLnWw/s1600/19.png (http://4.bp.blogspot.com/-zy6swrdWwsc/VIcIpfF93_I/AAAAAAAAAcA/x38k0CVLnWw/s1600/19.png)

http://1.bp.blogspot.com/-jBJOlUZ1fL0/VIcIpwVVJiI/AAAAAAAAAcM/hpdcU5m8MMU/s1600/20.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-jBJOlUZ1fL0/VIcIpwVVJiI/AAAAAAAAAcM/hpdcU5m8MMU/s1600/20.jpg)

http://2.bp.blogspot.com/-iM4M56bTRqw/VIcIqFVQ1hI/AAAAAAAAAcQ/DfRcORSC-aw/s1600/21.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-iM4M56bTRqw/VIcIqFVQ1hI/AAAAAAAAAcQ/DfRcORSC-aw/s1600/21.jpg)

http://4.bp.blogspot.com/-r3Id_ugPoT8/VIcIq4YY-tI/AAAAAAAAAc0/WXeDZGzFFio/s1600/22.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-r3Id_ugPoT8/VIcIq4YY-tI/AAAAAAAAAc0/WXeDZGzFFio/s1600/22.jpg)

http://3.bp.blogspot.com/-BzRYK9wtEcM/VIcIrK_ns1I/AAAAAAAAAck/QOwMk8Djpck/s1600/23.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-BzRYK9wtEcM/VIcIrK_ns1I/AAAAAAAAAck/QOwMk8Djpck/s1600/23.jpg)

http://1.bp.blogspot.com/-yBpde788R08/VIcIroYnV0I/AAAAAAAAAco/-_tYyx-y_LM/s1600/24.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-yBpde788R08/VIcIroYnV0I/AAAAAAAAAco/-_tYyx-y_LM/s1600/24.jpg)

http://1.bp.blogspot.com/-JQ0vAHNYN98/VIcIsZzBw9I/AAAAAAAAAdE/reNLz1C3yl0/s1600/25.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-JQ0vAHNYN98/VIcIsZzBw9I/AAAAAAAAAdE/reNLz1C3yl0/s1600/25.jpg)

ThiefLeader
09-12-14, 23:38
Vừa đọc vừa bịt mồm. Dù biết truyện vampire sẽ có cảnh hút máu, cơ mà...
Đang hút tay phát ra cắn lưỡi luôn =)) Lại có cảnh đè nữa, quá dữ =))
Cảm ơn bạn đã dịch, cô vampire princess chắc thích lắm đó, giá cổ không nặng bụng thì dụ cổ PR sẽ tốt hơn :">

_Ken_
10-12-14, 11:47
ây da :tt_hihi3:
đọc xong tự nhiên mình muốn làm vampire luôn :)) :tt_vuimung:

Vạn
10-12-14, 12:43
đătị xi măng xây nhà này nhé.. thks vì dịch truyện hjhj:tt_tungtang2: