PDA

View Full Version : Cạm bẫy giả tạo chap 05Kurosu
24-08-15, 00:27
http://i.imgbox.com/g571U9C2.png (http://imgbox.com/g571U9C2)
http://i.imgbox.com/W4I2J5EW.png (http://imgbox.com/W4I2J5EW)
http://i.imgbox.com/lneLUTc6.png (http://imgbox.com/lneLUTc6)
http://i.imgbox.com/y4OtzlDh.png (http://imgbox.com/y4OtzlDh)
http://i.imgbox.com/hBOaYYyQ.png (http://imgbox.com/hBOaYYyQ)
http://i.imgbox.com/gCaVxnKA.png (http://imgbox.com/gCaVxnKA)
http://i.imgbox.com/zYetjEIi.png (http://imgbox.com/zYetjEIi)
http://i.imgbox.com/TiQiCttx.png (http://imgbox.com/TiQiCttx)
http://i.imgbox.com/vJhlOkON.png (http://imgbox.com/vJhlOkON)
http://i.imgbox.com/YtAcXVtd.png (http://imgbox.com/YtAcXVtd)
http://i.imgbox.com/9c58z3d4.png (http://imgbox.com/9c58z3d4)

http://i.imgbox.com/EHrJ4gvm.png (http://imgbox.com/EHrJ4gvm)


http://i.imgbox.com/QzMpz3ZR.png (http://imgbox.com/QzMpz3ZR)
http://i.imgbox.com/7STpjOCU.png (http://imgbox.com/7STpjOCU)
http://i.imgbox.com/1CSQikDJ.png (http://imgbox.com/1CSQikDJ)
http://i.imgbox.com/N5quGfxr.png (http://imgbox.com/N5quGfxr)
http://i.imgbox.com/Efgh9Adr.png (http://imgbox.com/Efgh9Adr)
http://i.imgbox.com/Yd46RUZ5.png (http://imgbox.com/Yd46RUZ5)
http://i.imgbox.com/0oHKvHGB.png (http://imgbox.com/0oHKvHGB)
http://i.imgbox.com/5nem8GZW.png (http://imgbox.com/5nem8GZW)
http://i.imgbox.com/keUtrq6H.png (http://imgbox.com/keUtrq6H)
http://i.imgbox.com/XEeZutK5.png (http://imgbox.com/XEeZutK5)
http://i.imgbox.com/aUumMiMS.png (http://imgbox.com/aUumMiMS)
http://i.imgbox.com/zDdmid2z.png (http://imgbox.com/zDdmid2z)
http://i.imgbox.com/NJC7f78Q.png (http://imgbox.com/NJC7f78Q)
http://i.imgbox.com/U1FeP48J.png (http://imgbox.com/U1FeP48J)
http://i.imgbox.com/NCKoIHvp.png (http://imgbox.com/NCKoIHvp)
http://i.imgbox.com/M89HkZCc.png (http://imgbox.com/M89HkZCc)
http://i.imgbox.com/nALPg3Uy.png (http://imgbox.com/nALPg3Uy)
http://i.imgbox.com/ibHq0fsS.png (http://imgbox.com/ibHq0fsS)
http://i.imgbox.com/NceK1JRY.png (http://imgbox.com/NceK1JRY)
http://i.imgbox.com/8ExWsaA6.png (http://imgbox.com/8ExWsaA6)
http://i.imgbox.com/mxCrBTFw.png (http://imgbox.com/mxCrBTFw)

key ruby
24-08-15, 09:45
ấy da da :) thanks nhóm đã dịch:tt_hong3:

Quí Nguyễn
24-08-15, 14:58
:tt_love3::tt_love3: cám ơn nhóm dịch <3 <3 <3

conansecond
24-08-15, 17:43
tại sao Hotaru bị chột mắt ý nhie :hoi: vì anh mèo ném cái áo bay vào mắt, hay trước đấy BDSM thế nào rồi chột 8->

Kazuchan
24-08-15, 19:04
tại sao Hotaru bị chột mắt ý nhie :hoi: vì anh mèo ném cái áo bay vào mắt, hay trước đấy BDSM thế nào rồi chột 8->

Anh đó đâu có ném cái áo vào mặt Hotaru đâu nên chắc là nguyên nhân sau =]]

Trinhyui
14-09-15, 20:11
Z hotaru cok làm j vs thằng kia chưa z

Trinhyui
24-09-15, 21:00
Vẫn là thắc mắc sao hotaru bị thương ở mắt:tt_hic: