PDA

View Full Version : It'd be great if you didn't exist - Chapter 14Tiffany_Chikane
21-02-17, 17:09
Chapter 14
http://i.imgur.com/i3Cn6xk.jpg
http://i.imgur.com/C70VJla.jpg
http://i.imgur.com/Ej4Prlx.jpg
http://i.imgur.com/DDRx1nF.jpg
http://i.imgur.com/YvQaHVL.jpg

Meovanden
26-03-17, 13:23
Chất lượng ảnh còn khá tệ, bạn nên lưu với chất lượng cao hơn.