PDA

View Full Version : Strawberry Shake Sweet chap 04kazuki
23-09-10, 21:08
Download tại đây (http://yurivn.net/showthread.php?t=2728)

http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomCredit01.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomCredit02.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p01.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p02.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p03.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p04.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p05.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p06.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p07.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p08.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p09.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p10.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p11.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p12.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p13.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p14.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p15.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p16.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p17.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p18.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p19.jpg
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p20.jpg

Kaiser1412
20-03-11, 10:58
truyện hài quá, thx bạn đã trans này nha ^^

Đọc mà cười đau cả bụng, Juli-chan với Ranchan kute quá à :x

ThiefLeader
23-09-13, 15:39
http://i697.photobucket.com/albums/vv339/torai_black/Yurivn%20SSS/SSS%20v1c04/YurivncomStrawberryShakech04p03.jpg
=)) Đọc lại lần thứ n mà vẫn cười té ghế =)) =)) =))