PDA

View Full Version : Lằn ranh chap 04tortov
19-02-11, 17:38
lằn ranh


tác giả: Yua Kotegawa
nguồn: Manga-Sketchbook

edit: vuvanduy1106
special thank to conansecond for the english rar

sum: mọi chuyện bắt đầu từ một chiếc di động

Note: this manga was translated WITHOUT any permisson from Manga-Sketchbook
and ya, it was all because of MY laziness
my deepest apology if Manga-Sketchbook finds this out

Chap 04

http://img291.imageshack.us/img291/3240/yurivnnet1.jpg (http://yurivn.net)
http://img259.imageshack.us/img259/3390/yurivnnetlinechapter4fiy.jpg (http://yurivn.net)
http://img215.imageshack.us/img215/2189/yurivnnetlinechapter4fi.jpg (http://yurivn.net)
http://img696.imageshack.us/img696/2189/yurivnnetlinechapter4fi.jpg (http://yurivn.net)
http://img406.imageshack.us/img406/8005/yurivnnetlinechapter4fii.jpg (http://yurivn.net)
http://img253.imageshack.us/img253/2189/yurivnnetlinechapter4fi.jpg (http://yurivn.net)
http://img233.imageshack.us/img233/2189/yurivnnetlinechapter4fi.jpg (http://yurivn.net)
http://img696.imageshack.us/img696/3262/yurivnnetlinechapter4fij.jpg (http://yurivn.net)
http://img406.imageshack.us/img406/9632/yurivnnetlinechapter4fim.jpg (http://yurivn.net)
http://img253.imageshack.us/img253/4498/yurivnnetlinechapter4fin.jpg (http://yurivn.net)
http://img824.imageshack.us/img824/8671/yurivnnetlinechapter4fix.jpg (http://yurivn.net)
http://img265.imageshack.us/img265/2189/yurivnnetlinechapter4fi.jpg (http://yurivn.net)
http://img510.imageshack.us/img510/2189/yurivnnetlinechapter4fi.jpg (http://yurivn.net)
http://img233.imageshack.us/img233/7842/yurivnnetlinechapter4fio.jpg (http://yurivn.net)
http://img696.imageshack.us/img696/4498/yurivnnetlinechapter4fin.jpg (http://yurivn.net)
http://img406.imageshack.us/img406/7619/yurivnnetlinechapter4fis.jpg (http://yurivn.net)
http://img510.imageshack.us/img510/2661/yurivnnetlinechapter4fih.jpg (http://yurivn.net)
http://img217.imageshack.us/img217/2189/yurivnnetlinechapter4fi.jpg (http://yurivn.net)
http://img684.imageshack.us/img684/2189/yurivnnetlinechapter4fi.jpg (http://yurivn.net)
http://img407.imageshack.us/img407/2189/yurivnnetlinechapter4fi.jpg (http://yurivn.net)
http://img442.imageshack.us/img442/2189/yurivnnetlinechapter4fi.jpg (http://yurivn.net)
http://img208.imageshack.us/img208/2189/yurivnnetlinechapter4fi.jpg (http://yurivn.net)
http://img252.imageshack.us/img252/3258/yurivnnetlinechapter4fil.jpg (http://yurivn.net)
http://img208.imageshack.us/img208/475/yurivnnetlinechapter4fir.jpg (http://yurivn.net)
http://img252.imageshack.us/img252/3262/yurivnnetlinechapter4fij.jpg (http://yurivn.net)
http://img513.imageshack.us/img513/2189/yurivnnetlinechapter4fi.jpg (http://yurivn.net)
http://img823.imageshack.us/img823/2189/yurivnnetlinechapter4fi.jpg (http://yurivn.net)
http://img510.imageshack.us/img510/9632/yurivnnetlinechapter4fim.jpg (http://yurivn.net)
http://img217.imageshack.us/img217/8820/yurivnnetlinechapter4fia.jpg (http://yurivn.net)
http://img684.imageshack.us/img684/5619/yurivnnetlinechapter4fip.jpg (http://yurivn.net)
http://img407.imageshack.us/img407/8846/yurivnnetlinechapter4fig.jpg (http://yurivn.net)
http://img442.imageshack.us/img442/9121/yurivnnetlinechapter4fif.jpg (http://yurivn.net)
http://img442.imageshack.us/img442/3390/yurivnnetlinechapter4fiy.jpg (http://yurivn.net)
http://img253.imageshack.us/img253/8846/yurivnnetlinechapter4fig.jpg (http://yurivn.net)
http://img208.imageshack.us/img208/8671/yurivnnetlinechapter4fix.jpg (http://yurivn.net)
http://img252.imageshack.us/img252/1666/yurivnnetlinechapter4fit.jpg (http://yurivn.net)
http://img510.imageshack.us/img510/1397/yurivnnetlinechapter4fid.jpg (http://yurivn.net)
http://img217.imageshack.us/img217/7949/yurivnnetlinechapter4fie.jpg (http://yurivn.net)
http://img684.imageshack.us/img684/2707/yurivnnetlinechapter4fib.jpg (http://yurivn.net)
http://img407.imageshack.us/img407/8005/yurivnnetlinechapter4fii.jpg (http://yurivn.net)
http://img442.imageshack.us/img442/2396/yurivnnetlinechapter4fiu.jpg (http://yurivn.net)
http://img253.imageshack.us/img253/475/yurivnnetlinechapter4fir.jpg (http://yurivn.net)
http://img407.imageshack.us/img407/8820/yurivnnetlinechapter4fia.jpg (http://yurivn.net)
http://img442.imageshack.us/img442/9620/yurivnnetlinechapter4fiz.jpg (http://yurivn.net)
http://img253.imageshack.us/img253/9620/yurivnnetlinechapter4fiw.jpg (http://yurivn.net)
http://img208.imageshack.us/img208/152/yurivnnetyurivncredits.jpg (http://yurivn.net)

vuvanduy1106
19-02-11, 20:33
ko ngờ mình được vinh hạnh làm chap cuối:onion:, comment ủng hộ cho bạn teo :unghong:, mình thích cái mạnh bạo của bạn kakizaki ấy ghê luôn, muốn làm cái gì là làm hết mình

Hundred_anh
09-05-11, 13:50
Truyện hay, lôi cuốn mà nhiều cảnh rồ man tít nữa !
Cảm ơn bạn !
:bibi:

jun_matsui
10-07-11, 01:29
ô hô cảm ơn đã cho ra chap cuối.. công nhận hay thiệt .. cảm ơn lần nữa hô hô:hoa::hoa:

angel_love
10-07-11, 08:42
mình....mình...ko hiểu ji` hết...:gucnga:

c00l_sad_al0ne
10-07-11, 09:16
:ghost:sao mình đọc mà chẳng hiểu 1 tí xíu gì hết vậy nè?

utemlovely
01-04-12, 19:16
hay
rất thuyết phục xem mừa bùn thiệt.,... thằng task mới chính là người đáng cứu

Aisha
04-04-12, 23:01
rất hay... mặc dù chỉ có vài chap :vetay: