Home
  • Register
  • Login

Conversation Between Tiffany_Chikane and Kuro Neko

2 Visitor Messages

  1. Ok em chị cũng định hỏi mọi người là có nên để dòng đó không ấy chứ
  2. Chị Tif có up bộ "Đến khi cô gặp nàng" lên fb thì thêm giúp em dòng chữ "Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup ở bất kì nơi đâu" nha. À với mấy bộ em up chị đừng để tên gốc lên nhé, bị rì pọt tội em :'( Em cảm ơn chị nhiều
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2