Home
  • Register
  • Login

Conversation Between Ciel Wu and Gin

3 Visitor Messages

  1. Cảm ơn chị, em sẽ chờ
  2. Có nha em. Việc check seri và mã thẻ do 1 bên thứ 3 làm nên chị phải chờ bên đó hồi âm rồi mới set VIP cho em được, nên em thông cảm và chịu khó chờ, muộn nhất là tới chiều mai nha ^^
  3. Gin ơi! Gin có nhận được tin nhắn mã thẻ và seri của em không ạ?
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3