Home
  • Register
  • Login

Conversation Between Yu_Chjkane and Seishirou Sakurazaki

2 Visitor Messages

  1. ừa, để uke add lại nick seme. Uke đâu có biết Sica là ai đâu, tại mấy bạn đó add hình vô profile uke thui
  2. uke cưng . =]] .Đã bao lâu rồi từ hồi sm ko gặp uke =]] .add lại nick sm cái nha . tanvo_votan175. Chắc sẽ active lại trong thời gian gần . và ... Bộ uke thích Sica hả =]]
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2