Home
  • Register
  • Login

Conversation Between Tiffany_Chikane and Gin

4 Visitor Messages

  1. Mà tập xài google tìm kiếm thông tin đi em, mấy cái thông tin lặt vặt này mà cứ chạy đi hỏi hết người này đến người kia thì lâu có câu trả lời lắm
  2. chị chưa xem cái bộ đó T____T
  3. Gin-nee-tan ui Sky Girls có bao nhiêu phần vậy
  4. Chẹp, chi cứ post link của vns lên forum làm gin buồn quá Mấy bộ đó trên forum có, mà một số cũng của mem forum làm, sao ko đọc ở forum mà cứ đi web ngoài vậy
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4