Home
  • Register
  • Login

Conversation Between Baad and Saphirra

3 Visitor Messages

  1. Bạn thích shoujo ai chứ ( cái này không phải nói nhỉ =) ) , vậy có lẽ bạn đã thích hoặc sẽ thích bách hợp tiểu thuyết ~ tiểu thuyết shoujo ai , hãy giành 1 khoảng nhỏ thời gian tham gia cùng chúng mình nhé : http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=337283


    [/QUOTE]
  2. uh \./\./
  3. Chào cậu . Cậu có thể cho tớ post fiction của cậu sang đây không http://vnsharing.net/forum/forumdisplay.php?f=466

    tớ hứa sẽ ghi đầy đủ tác giả và nguồn vào cuối post
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3