Home
  • Register
  • Login

Conversation Between Tiffany_Chikane and Prinz Pudding

5 Visitor Messages

  1. Còn em, chỉ là trans hơi lâu thôi ý
  2. Team còn active không ạ? Boom boom đủ 30 chữ
  3. À, team này là 1 thành viên trong group học viện Yurier trans, không có website em ui
  4. Chị Típ phờ nờ ơi, truyện này chị lấy sauce ở đâu vậy? Em tìm mãi không ra team mega dịch bộ này :v
    http://yurivn.net/showthread.php?t=29660&p=159673
  5. Mình thích chữ ký của bạn rồi nha
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5