Home
  • Register
  • Login

Conversation Between Bin.K and Prinz Pudding

3 Visitor Messages

  1. Xin đừng xát muối vào lòng em... Xin đừng xát muối vào trái tim em... u... oa... đau quá... u... òa... xót quá
    ---Táo Quân--- :v
  2. Cảm ơn em đã đăng ký, hy vọng 1 ngày ko xa em sẽ được tham gia offline
  3. Bạn ơi sau này up file rar cho mọi người dễ giải nén nha, file zipx để thế kia các bạn cũng hoang mang lắm

    Nếu được thì mấy file dạng vậy bạn nên viết thêm mục hướng dẫn chi tiết cách làm, nói chung chung thì các bạn khác cũng khó hiểu
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3