Home
  • Register
  • Login

Conversation Between conansecond and Shadower

4 Visitor Messages

  1. mình fix xong rồi, cảm ơn bạn đã báo, nếu có game gì mới thì cứ post lên 4rum cho mọi người
  2. Okay, sau khi check, nếu muốn thì bảo mình up phần 2 lên nhé, cho đỡ phải tốn thời gian của mod nhé :3
  3. mình đang check lại nhé, dạo này hơi bận nên chắc hơi lâu chút
  4. Ya... nhờ Bin chuyển lời mà hông đc. Ko chịu đc đành ngoi lên pm trực tiếp vậy OTL Ở topic flower phần 2 ấy, mình (vừa) down (hnay) từ link đó về mở ra thì cái pamphlet lại là của phần 1, thử mở iso ra cài game cũng thấy là của phần 1 (tức mùa xuân ấy), phần 2 là mùa hè mờ '' 3 '' Sao mod Conan lại chắc chắn là ko up nhầm vậy?

    P/s: Đừng mắng mình lắm chuyện nhá...
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4