Tên anime: Candy Boy
Link topic: http://yurivn.net/showthread.php?t=3158
Link die: Tất cả

Máy mình hư ổ cứng nên mất luôn bộ này, vì là một anime yêu thích nên muốn down lại sưu tầm.
Phiền bạn...