Vẫn chờ đến ngày thằng Shiro biến mất khỏi series này...:quanchan: