sao không phải là Fah và Pim =)) :tt_nhunnhun:
chị Aom giờ đang bận mấy phim khác a~ :tt_huhu: phải chi giữ được chị ấy lại thì thích hơn :tt_tronmat: