Kể mà thay bạn Tina bằng bạn khác bớt chăn gai hơn thì mình cũng có hứng xem... :(