Cà ơi, chị Sei ơi, Trap trap trap, I need a trap =))

Ý nhầm hông phải miềng muốn sập bẫy, miềng muốn xem cái bẫy nó dư lào, hóng hóng hóng ah :tt_hong: