Bản dịch từ fanfic nanofate gốc của ladyhades
Rất tiếc là từ 2014 chưa từng có một update của tác giả, trans cũng không rõ có phải chỉ có nhiêu đây không. Nhưng 13 chap cũng đủ đưa fic này vào hàng...