Ad cho e hỏi sao bộ It’s would be great if you didn’t exist đâu mất rồi ạ. Lúc trước e nhớ đọc trên đây mà h kiếm lại lại ko có ==