- superdj93

------------------
Sender Information

Userid: 604
Ký danh: superdj93
Tên của bạn:: superdj93

-----------------------------
Request Information:
Award ID: 14
Name: Mahou Shoujo Madoka Magica Witch Collector
Description: Dành cho người sưu tập đủ item Witch trong bộ Mahou Shoujo Madoka Magica


Người nhận award : superdj93

-----------------------------------------------------
Lí do bạn (người đó) xứng đáng với award này:

đã gom đủ hàng
-----------------------------------------------------