Black★Rock Shooter TV Promotion Video (PV)Khởi chiếu vào ngày 4 tháng 1 năm 2012 /o/
Nhìn ko được đẹp bằng OVA lắm, và chỉ có 8 tập = w =