http://yurivn.net/showthread.php?t=5748
Link down Strawberry Panic die hết rồi bạn ơi , cả link online của chap 9 cũng die luôn rồi