@Shark: Ừ, phần 2 sẽ dần dần giải đáp những bí ẩn mà chúng ta đang tự hỏi

À, Bảo Bảo quên mất, bài hát tiếng Anh mà Hi thích tên là The rose.