- Shadower

------------------
Sender Information

Userid: 26882
Ký danh: Shadower
Tên của bạn:: Shadower

-----------------------------
Request Information:
Award ID: 3
Name: Music Award
Description: Dành cho người đã share 100 soundtracks Anime yuri/shoujo-ai hoặc hơn trong box music.


Người nhận award : Shadower

-----------------------------------------------------
Lí do bạn (người đó) xứng đáng với award này:

Share 100 soundtracks anime.
-----------------------------------------------------