- Tis

------------------
Sender Information

Userid: 26235
Ký danh: Tis
Tên của bạn:: Tis

-----------------------------
Request Information:
Award ID: 9
Name: Strike Witches Collector
Description: Dành cho người sưu tập đủ các item trong bộ Strike Witches


Người nhận award : Tis

-----------------------------------------------------
Lí do bạn (người đó) xứng đáng với award này:

Collect đủ
-----------------------------------------------------