Ông lớp trưởng đẹp trai ngời ngời, lại cao ráo thông minh thế mà ổng tên Thụ ))))