Update chap 05. Xin phép bà con tụi mình lầy tiếp đây