Hiện tại thì mình biết nguồn một bộ truyện (raw) nhưng chỉ có tiếng Philipin thôi nên hỏi mọi người thử có ai biết có bản tiếng anh không hoặc đang có nhóm nào dịch không.
Mình cảm ơn
Nguồn (raw) : https://www.mediafire.com/file/u11pq...orldCanvas.zip (credit: lenne18 - Dynasty Scans)