Ngã đích vô tri ngã bất minh

Tên: Watashi no Muchi na Watashi no Michi
Tựa: Ngã đích vô tri ngã bất minh (by Sun)
Việt hóa: Sự ngu muội của tôi, sự mờ mịt của tôi
Tác giả: Momono Moto
Raw: yuriproject.net
Tình trạng: Đang tiến hành (lết!!!).
Thể loại: Cẩu huyết
Dịch: Scorpio
PR: Gin
Edit: Aqua Blue
PR: Kuro Neko
Upload: Scorpio
From: Sliver Moon - Yurivn
__________________________________________________ ______________________________
Drama start again~
 


[/COLOR][/I][/LEFT][/tab]

Nội dung ẩn: