đang định xem nghe cmt của sis mà cụt hứng quá
ôi thành quả cắm máy cả đêm của tui
Cũng còn tùy ý thích của từng người mà bạn, có người lại nói bộ này hay ngang ngửa girl friends đó (không phải mình ) Tự xem và tự rút ra cảm nhận của bản thân là chính xác nhất ^.^