Quá nhọ cho 3 đứa
Không biết sau này có bị cho ăn hành bù hay không đây
Tks Killer