Trích Từ bài viết của SoraAkatsuki View Post
Nhóm có đag sub ko ạ? Nếu có thì khi nào sẽ có ạ?
Hiện nhóm chưa có kế hoạch sub bộ này nhé bạn