- scorpio

------------------
Sender Information

Userid: 1816
Ký danh: scorpio
Tên của bạn:: Scorpio

-----------------------------
Request Information:
Award ID: 7
Name: Anime Vietsub Award
Description: Dành cho người đã được thưởng 1000 Yun từ box Anime Vietsub


Người nhận award : Scorpio

-----------------------------------------------------
Lí do bạn (người đó) xứng đáng với award này:

Đã được thưởng 1000 Yun từ box Anime Vietsub
http://yurivn.net/showpost.php?p=78565&postcount=21
-----------------------------------------------------