Danh sách tập:

Thông tin anime:

Citrus (Anime)

Citrus (Anime)

Hoàn thành

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • Editor (PR - Proof Reader): Gin
  • The rest: Bin.K

Drama Romance School life Yuri