Danh sách tập:

Thông tin anime:

GIRLS und PANZER der FILM

GIRLS und PANZER der FILM

Hoàn thành

Nhóm dịch: A4VF

Action School Sport Military