Thông tin anime:

Haifuri [BD]

Haifuri [BD]

High School Fleet

Hoàn thành

Nhóm dịch: Zingfansub

  • Translator: Shun
  • Editor (PR - Proof Reader): Hắc
  • Encode & Uploader: Khanh , Vếu

Action Military School

Producers: Aniplex, Graphinica
Licensors: Aniplex of America
Studios: Production IMS
Nội Dung
Các bé gái dễ thương xinh xắn yêu hòa bình và môi trường đi cứu lấy vùng biển