Danh sách tập:

Thông tin anime:

Inugami-san to Nekoyama-san

Inugami-san to Nekoyama-san

犬神さんと猫山さん

Hoàn thành

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • Editor (PR - Proof Reader): Gin
  • The rest: Bin.K

Comedy School life Yuri