Danh sách tập:

Thông tin anime:

Kannazuki no Miko -REMAKE-

Kannazuki no Miko -REMAKE-

神無月の巫女; Destiny of the Shrine Maiden

Hoàn thành

Nhóm dịch: Silver Moon

  • The rest: Gin

Supernatural Drama Magic Romance Mecha Shounen Yuri