Danh sách tập:

01 02

Thông tin anime:

Kuttsukiboshi -REMAKE-

Kuttsukiboshi -REMAKE-

くっつきぼし

Hoàn thành

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: sunshine
  • The rest: Bin.K

Romance Supernatural Drama Yuri R16