Danh sách tập:

Thông tin anime:

Mahou Shoujo Lyrical Nanoha: Detonation

Mahou Shoujo Lyrical Nanoha: Detonation

Hoàn thành

Nhóm dịch: Olshiro

Action Drama Magic Sci-Fi

Phần tiếp theo của movie thứ 3 [Magical Girl Lyrical Nanoha: Reflection]