Danh sách tập:

Thông tin anime:

Mai-HiME

Mai-HiME

舞-HiME; My Princess

Hoàn thành

Nhóm dịch: Silver Moon

Action Comedy Drama Fantasy Magic Mecha Romance School life Yuri