Thông tin anime:

New Game!! [Season 2]

New Game!! [Season 2]

Hoàn thành

Nhóm dịch: Kogafansub

Comedy Seinen Slice of Life Game

Bản bluray season 2

Nội dung: nối tiếp season 1