Danh sách tập:

Thông tin anime:

Sakura Trick BDRip

Sakura Trick BDRip

桜Trick

Hoàn thành

Nhóm dịch: Silver Moon

Slice of Life Comedy Romance School life Seinen Yuri