Danh sách tập:

Thông tin anime:

Shoujo Konto All Starlight

Shoujo Konto All Starlight

Shoujo☆Conte All Starlight; 少女☆寸劇(コント) オールスタァライト

Đang tiến hành

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Crimson Witch
  • The rest: Bin.K

Music Comedy School life Chibi