Adorable to Me

Hoàn thành

Tác giả: Takemiya Jin

Loại truyện: Manga (Oneshot)

Nhóm dịch: Baga Team

Yuri Romance Drama

Danh sách chương: