All My Love And Lies

Hoàn thành

Tác giả: Takemiya Jin

Loại truyện: Manga (Oneshot)

Nhóm dịch: Silver Moon

  • Translator: Kichan
  • Editor (Clean, Addtext): Kichan

Love triangel Aaaaaangst School life

Danh sách chương: